Майстер-клас з танцювально-рухової психотерапії

Рефлексивні механізми розвитку особистісної надійності

Особистісна надійність? властивість, яка характеризує її здатність до прогнозованої поведінки, пов’язаної з реалізацією соціальних відносин відповідно до суспільних норм та ідеалів, а також із власним відповідальним вибором. Людина як суб’єкт формується і виявляється у процесі спільної діяльності, шляхом діалогічної взаємодії, у результаті співвіднесення актуальних та історичних соціально-культурних норм із власним образом зовнішнього та внутрішнього світу. Таке співвіднесення можливе завдяки рефлексії як складовій свідомості, а саме — здатності мислити за іншого, бачити, оцінювати себе та свої дії з позиції інших. Рефлексивне самоусвідомлення проходить за трьома напрямками:

Основні характеристики рефлексії: спричиняється проблемною ситуацією; процесуальність; дискретність процесу; вихід у надситуативну позицію;вихід за межі власного «Я»; цілеспрямованість; активність; діалогічність; творчість як процес творення нового себе, формування власної суб’єктності; зумовленість попередніми знаннями.

Механізм розвитку рефлексії у процесі діалогічної взаємодії такий:

Пропонований тренінг має на меті активізувати притаманні кожній людині внутрішні резерви особистісного зростання, зокрема щодо надійності як базової особистісної якості.

Основним засобом фасилітації (полегшення) використання й примноження цих резервів у тренінгу є тілесно-зорієнтована (ТОТ) та танцювально-рухова терапія (ТРТ) — науковий підхід, який поєднує цілющу силу танцю та сучасні відкриття психологічної науки, дуже м’який та екологічний спосіб вирішення особистісних тілесних, душевних та духовних проблем.

Рух і танець відтворюють як внутрішньо-психічну динаміку людини, так і її стиль взаємодії з соціумом. Зміни, досягнуті через танець ведуть до змін особистості людини, до покращення її емоційного самопочуття та більш зрілого способу побудови стосунків з іншими людьми.

Авторська програма тренінгу розвитку особистісної надійності передбачає такі завдання та результати:

Вагомою ознакою особистісної надійності є інтеграція психомоторної, когнітивної та емоційної сфер, що на тілесному рівні проявляється у належній заземленості, центрованості та усвідомленості власних рухів.

Змінюючи тілесно-рухові патерни, можна поступово і цілеспрямовано формувати у себе якості надійної особистості. Таким чином розвивальний та корекційний потенціал тілесно-зорієнтованих психотехнік допомагає нівелювати негативні риси характеру, психічні стани, психічні якості.

Запрошуємо всіх бажаючих досліджувати та розвивати власний потенціал особистісної надійності, формувати партнерські стосунки завдяки методам ТРТ.

Оскільки ми будемо багато рухатися, потурбуйтеся про зручну форму одягу: футболка, брюки, м’яке взуття (чешки, балетки, джазівки тощо).

Тренінг розвитку особистісної надійності: модуль «Формування творчого мислення та культивування рефлексії»

Мета та завдання:

Результати:

Ви станете більш успішними та привабливими! До зустрічі!